Nefndir og ráð

Höfðaskóli varð skóli á grænni grein vorið 2021, sú vinna heldur markvisst áfram.

Í skólanum er umhverfisnefnd og í henni sitja aðilar, skólaárið 2023-2024,  taldir upp hér að neðan. Fundargerðir umhverfisnefndar eru undir liðnum Grænfáni.
 
Fyrir hönd stjórnenda:
Guðrún Elsa Helgadóttir
Sara Diljá Hjálmarsdóttir

Fyrir hönd ræstingafólks:

 
Fyrir hönd kennara og starfsmanna:
Dagný Rósa Úlfarsdóttir

 
Fyrir hönd foreldra:
Berglind Sólrós Helgadóttir

Fyrir hönd nemenda:
Harpa Védís Hjartardóttir
Kristján Sölvi Guðnason
Lárey Mara Velemir Sigurðardóttir
Súsanna Valtýsdóttir

Umhverfisnefnd starfar við skólann og skipuleggur og stýrir verkefninu. Í nefndinni sitja fulltrúar nemenda, kennara, ræstingafólks, umsjónarfólks, foreldra og stjórnenda skólans. Nefndin á að starfa samkvæmt lýðræðislegum leikreglum og nemendur hafa þar mikið vægi. Mikilvægt er að nefndin haldi reglulega fundi, en gott er að miða við að a.m.k. þrír fundir séu haldnir á hvorri önn. Á fundum eru fundargerðir skráðar og séð til þess að nemendum sé leiðbeint um hlutverk sitt sem fulltrúar samnemenda sinna við umhverfisstjórnun. Þannig gegnir umhverfisnefndin mikilvægu hlutverki í kennslu í lýðræðislegum vinnubrögðum og lífsleikni. Umhverfisnefnd sér um að velja þema í samráði við aðra nemendur og starfsmenn. 

Fræðslunefnd

 • Aðalmenn:

  • Péturína Laufey Jakobsdóttir, formaður 
  • Hrefna Dögg Þorsteinsdóttir
  • Jón Ólafur Sigurjónsson
  • Þórey Fjóla Aradóttir
  • Guðni Már Lýðsson 

  Til vara:

  • Péturína Laufey Jakobsdóttir
  • Judith Maria Scheja
  • Ernst Guðni Hólmgeirsson
  • Friðþór Norðkvist Sveinsson
  • Baldur Magnússon


Skólaráð

Lög um grunnskóla nr. 91/2008
8. gr. Skólaráð.
Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári.

Ráðherra setur reglugerð um starfsemi skólaráða í samráði við samtök sveitarfélaga, kennara og foreldra.

Í skólaráði veturinn 2023-2024 sitja

 • Fulltrúar kennara: 
  Finnbogi Guðmundsson og Þorgerður Þóra Hlynsdóttir

 • Fulltrúi annarra starfsmanna: 
  Kristbjörg Dúfa Ragnheiðardóttir

 • Fulltrúar foreldra: 
  Alexandra Ósk Guðbjargardóttir, Hrefna Dögg Þorsteinsdóttir og Þórey Fjóla Aradóttir

 • Fulltrúi foreldrafélagsins:
  Berglind Sólrós Helgadóttir
 • Fulltrúar nemenda:
   Aþena Guðbjörg Baldursdóttir og Emilía Marey Einarsdóttir

 • Fulltrúi nærsamfélags: 
  Bryndís Valbjarnardóttir 

 • Skólastjórnendur: 
  Sara Diljá Hjálmarsdóttir og Guðrún Elsa Helgadóttir

Starfsreglur skólaráðs má sjá hér

 

Áfallaráð:

Við Höfðaskóla er starfandi áfallaráð. Í því sitja skólastjóri, prestur, náms- og starfsráðgjafi og
skólahjúkrunarfræðingur. Áfallaráð setur sér vinnureglur og skipuleggur hvernig taka skuli á áföllum
sem nemendur eða starfsfólk skólans verða fyrir. Viðbrögð eru ávallt háð eðli áfallsins. Áfallaráð skal
funda strax og skólastarf hefst að hausti og kanna hvort breytingar hafi orðið á aðstæðum nemenda
og/eða starfsfólks vegna dauðsfalla, alvarlegra veikinda, slysa eða annarra áfalla. Áfallaráð tekur
ákvörðun um viðbrögð og/eða aðgerðir. Áfallaráð sér um að allt starfsfólk skólans fái kynningu á
áfallaáætlun skólans.

Í áfallaráði skólans sitja:
Sr. Bryndís Valbjarnardóttir, prestur
Sigríður Stefánsdóttir, skólahjúkrunarfræðingur
Þorgerður Þóra Hlynsdóttir, tómstundafræðingur
Sara Diljá Hjálmarsdóttir, skólastjóri
Guðrún Elsa Helgadóttir, aðstoðarskólastjóri
Berglind Hlín Baldursdóttir, deildarstjóri stoðþjónustu

Áfallaáætlun Höfðaskóla