Eineltisáætlun

Stefnuyfirlýsing

Í Höfðaskóla er lögð áhersla á jákvæð og uppbyggjandi samskipti. Í samræmi við þessa sýn lýsir
starfsfólk, skólaráð og foreldrafélag Höfðaskóla því yfir að hvorki einelti né annað ofbeldi verður
liðið í skólanum. Leitað verður allra ráð til að fyrirbyggja einelti og ofbeldi sem og að leysa þau
mál sem upp koma á farsælan hátt. Höfðaskóli á að vera öruggur vinnustaður þar sem starfið
mótast af virðingu og umhyggju. Í Höfðaskóla er litið á það sem samstarfsverkefni heimila og
skóla að stuðla að velferð nemenda þar sem einelti á aldrei rétt á sér.

Aðgerðaráætlun í eineltis og ofbeldismálum má finna í heild sinni hér