Áfallaáætlun

Áfallaráð


Við Höfðaskóla er starfandi áfallaráð. Í því sitja skólastjóri, prestur, náms- og starfsráðgjafi og
skólahjúkrunarfræðingur. Áfallaráð setur sér vinnureglur og skipuleggur hvernig taka skuli á áföllum
sem nemendur eða starfsfólk skólans verða fyrir. Viðbrögð eru ávallt háð eðli áfallsins. Áfallaráð skal
funda strax og skólastarf hefst að hausti og kanna hvort breytingar hafi orðið á aðstæðum nemenda
og/eða starfsfólks vegna dauðsfalla, alvarlegra veikinda, slysa eða annarra áfalla. Áfallaráð tekur
ákvörðun um viðbrögð og/eða aðgerðir. Áfallaráð sér um að allt starfsfólk skólans fái kynningu á
áfallaáætlun skólans.

Í áfallaráði skólans sitja:
Sr. Bryndís Valbjarnardóttir prestur
Sigríður Stefánsdóttir skólahjúkrunarfræðingur
Ólafur Bernódusson námsráðgjafi
Sara Diljá Hjálmarsdóttir skólastjóri
Guðrún Elsa Helgadóttir aðstoðarskólastjóri

Áfallaáætlun Höfðaskóla