Fréttir

Skráning í hádegismat

Hér er hægt að skrá nemendur rafrænt í hádegismat. Matseðill mánaðarins birtist á heimasíðunni undir skólinn-mötuneyti og matseðill líðandi viku á forsíðunni.
Lesa meira

Skólapúlsinn

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008, 36. gr. ber öllum grunnskólum að framkvæma kerfisbundið sjálfsmat á starfsemi sinni. Megintilgangur með sjálfsmati er að kanna hvort tekist hafi að ná markmiðum skólans, að greina veika og sterka þætti skólastarfsins og bæta það sem bæta þarf en um leið styrkja jákvæða þætti. Skólanum ber að koma til móts við þá sem standa að skólasamfélaginu og þannig móta í sameiningu gott skólastarf. Sjálfsmat á stöðugt að vera í gangi og er langtímamiðað og er það lykillinn að því að gera góðan skóla betri. Skólar geta valið hvaða aðferðum þeir beita í sjálfsmatsvinnunni en sjálfsmatið sjálft verður að byggja á fjölbreyttum greiningargögnum miðað við aðstæður og viðfangsefni hverju sinni og hafa ber í huga að þeir sem koma helst að skólanum, starfsfólk, foreldrar og nemendur taki þátt í sjálfsmatinu og komi þannig sínum sjónarmiðum að. Grunnskólar skulu birta á heimasíðu skólans upplýsingar um framkvæmd innra mats, helstu niðurstöður og leiðir til úrbóta og er þessi skýrsla m.a. liður í því að gera sjálfsmat skólans opinbert. Skólastjóri ber ábyrgð á framkvæmd innra mats skólans.
Lesa meira

Útivera

Lesa meira

Gleðilegt sumar

Starfsfólk Höfðaskóla óskar nemendum og fjölskyldum þeirra gleðilegs sumars.
Lesa meira

Páskafrí

Lesa meira